Foto

2014/2015 20 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již devátým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

001_Haskova-B_DSC0325326_2015-07-18
001_Nemcova-J_DSC0780013_2015-07-18
002_Pokorna-E_DSC_0102_12_2015-07-18
004_Fialova-H_DSC059779_2007-04-11
005_Polanecka-G_DSC0002523_2007-01-01
006_Meluzinova_Danusei_2015_07_18018
007_Vitova-H_DSC000564_2015-07-18
008_Fialova-H_DSC0597810_2007-04-11
008_Nemcova-J_DSC0780215_2015-07-18
009_Fajtova-L_DSC0683719_2007-04-11
009_Meluzinova_Danusei_2015_07_18001
010_Fialova-H_DSC0598719_2007-04-11
011_Fialova-H_DSC0599022_2007-04-11
013_Meluzinova_Danusei_2015_07_18001
013_Pokorna-E_DSC_0107_14_2015-07-18
014_Meluzinova-D_DSC0022683_2015-07-20
014_Meluzinova_Danusei_2015_07_18020
015_Meluzinova_Danusei_2015_07_18029
015_Polanecka-G_DSC00730102_2015-07-22
016_Fialova-H_DSC064523_2015-07-21
016_Meluzinova-D_DSC0012021_2015-07-18_kopie
017_Fialova-H_DSC064567_2015-07-21
017_Polanecka-G_DSC0004745_2007-01-01
018_Nemcova-J_DSC0782336_2015-07-18
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku