Foto

2014/2015 19 Promoce kurzu Dějiny umění a vizuální kultury

Dne 17. června 2015 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Dějiny umění a vizuální kultury Univerzity třetího věku. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc.,a děkana Filozofické fakulty MU prof. PhDr. Milana Pola, CSc., byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, která obdrželi z rukou proděkanky Filozofické fakulty doc. Mgr. Jany Horákové, Ph.D. Obřadu byl přítomen také garant kurzu prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Tříletý cyklus tohoto kurzu absolvovali 163 posluchači.

Zpět na seznam

01700194.001
01700194.002
01700194.003
01700194.004
01700194.005
01700194.006
01700194.007
01700194.008
01700194.009
01700194.010
01700194.011
01700194.012
01700194.013
01700194.014
01700194.016
01700194.017
01700194.018
01700194.019
01700194.020
01700194.021
01700194.022
01700194.023
01700194.024
01700194.025
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku