Foto

2013/2014 23 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již osmým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

00001a_UPRAVA_Visek_Jiri__2014_07_24005
00001b_U3V_plener_Telc_2014-07_001
0001a_Trckova-D__DSC5661108_2014-07-22
0001ba_U3V_plener_Telc_2014-07_0019
0001b_Dostalova-J_DSC0096540_2014-07-22
0001b_Dostalova-J_DSC0096944_2014-07-22
0001b_Dvorak-M_DSC0472646_2007-07-04
0001b_Dvorak-M_DSC0473151_2007-07-04
0001b_Himmelova-M_DSC06530148_2014-07-22
0001b_Trckova-D__DSC564188_2014-07-22
0001b_Trckova-D__DSC5660107_2014-07-22
0001b_Trckova-D__DSC5665112_2014-07-22
0001c_Dostalova-J_DSC0092360_2014-07-21
0001c_Fajtova-L_DSC0565830_2014-07-20
0001c_Himmelova-M_DSC06183136_2014-07-20
0001c_U3V_plener_Telc_2014-07_00201
0001d_Dostalova-J_DSC0092259_2014-07-21
0001d_Drimalova-D_DSC0863295_2014-07-20
0001d_Himmelova-M_DSC0161366_2014-07-23
0001d_U3V_plener_Telc_2014-07_00176
0001d__Dostalova-P_DSC013093_2014-07-20
0001e_Fajtova-L_DSC0568248_2014-07-20
0001e_Himmelova-M_DSC0163184_2014-07-23
0001f_Dostalova-P_DSC01301199_2014-07-20
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku