Foto

2013/2014 22 Česko-německá letni seniorská škola

Česko - německá letní seniorská škola nazvaná "Památky UNESCO " proběhla v Brně a v Lednici od 6. 7. 2014 do 13. 7. 2014. V průběhu celého týdne měli účastníci (čeští a němečtí posluchači univerzit třetího věku) možnost vyslechnout přednášky zaměřené na: Památky UNESCO nejen na Moravě, Nástup rodu Lichenštějnů, Lichtensteinské raně novověké rezidence v Praze a ve Valticích, Lednicko-valtický areál. Krajina paměti nebo odraz vzorníkové literatury?, Kontinuity a diskontinuity v poválečných zásazích do pozemkového vlastnictví v Československu a Liechtensteinové, Lázeňství na jižní Moravě. Přenášející byli převážně členové Česko- lichtenštejnské komise historiků a odborníci z Masarykovy univerzity. Posluchače také zaujaly odborné exkurze (např. Valtice, Mikulov, Dolní Věstonice, Vranov nad Dyjí), u kterých byl kladen důraz na kulturně-historický a přírodně ochranářský charakter památek UNESCO a jejich péči v současnosti. Exkurze ve vile Tugendhat byla doplněna koncertem vážné hudby v podání interpretů z Masarykovy univerzity. Senioři si mohli v prostorách vily vyslechnout barokní skladby od českých a německých autorů. Realizace vzdělávacího programu pro české a německé posluchače prohloubila spolupráci Masarykovy univerzity a Univerzity Lipsko, která byla v oblasti seniorského vzdělávání zahájena v roce 2009. Účastníci se shodli na faktu, že celý týden byl pro ně výjimečný, ojedinělý a nezapomenutelný a to z pohledu získání nových informací ale také navázání a prohloubení přátelství s posluchači z partnerské země. Uvedené aktivity byly realizovány ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Magistrátem města Brna.

Zpět na seznam

01700173.0001
01700173.0001
01700173.0001
01700173.001
01700173.002
01700173.006
01700173.007
01700173.009
01700173.012
01700173.013
01700173.014
01700173.015
01700173.016
01700173.017
01700173.020
01700173.022
01700173.023
01700173.024
01700173.025
01700173.026
01700173.027
01700173.028
01700173.029
01700173.030
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku