Foto

2013/2014 12 Mimořádná přednáška - Studium klouzavého obloukového výboje v hypergravitaci

Dne 25. 11. 2013 přednesl Mgr. Jiří Šperka, doktorand Přírodovědeké fakulty MU Ústavu fyzikální elektroniky, přednášku o plazmě. Plazma neboli ionizovaný plyn tvoří podstatnou část našeho vesmíru. Jeho studium zaměstnává nejen astrofyziky, ale i další vědce, kteří se zabývají například termojadernou fúzí. Tým postgraduálních studentů z Brna se v rámci kampaně Evropské kosmické agentury (ESA) Spin Your Thesis! na podzim tohoto roku vydal do střediska ESTEC v Nizozemí, kde na velké centrifuze provedl sérii experimentů s plazmatem klouzavého obloukového výboje typu glide arc. Mgr. Šperka seznámil posluchače populární cestou s probíhajícím výzkumem a během přednášky bylo možné spatřit plazmatický výboj na vlastní oči.

Zpět na seznam

01700163.001
01700163.002
01700163.003
01700163.004
01700163.005
01700163.006
01700163.007
01700163.008
01700163.009
01700163.010
01700163.011
Předchozí
Další
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku