Foto

2013/2014 05 Výměnný studijní program s Univerzitou v Lipsku

Ve spolupráci s Univerzitou Lipsko byl od 9. října do 17. října v Lipsku realizován výměnný studijní program pro posluchače Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity a Seniorenkolleg Univerzity Lipsko. V rámci tohoto výměnného programu byly uskutečněny především přednášky a odborné exkurze, zaměřené na architektonický styl Bauhaus (1918 - 1933). Senioři se zúčastnili také oficiálních slavnostních aktivit k česko-slovensko-německé připomínce událostí podzimu 1989 ( Slavnost světla na náměstí Augustusplatz, varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše, představení divadla Husa na provázku "Leoš aneb tvá nejvěrnější"). Posluchače oficiálně přivítal v senátním sále univerzity prorektor Univerzity Lipsko Claus Altmayer , pozdravil je rovněž rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, zástupce brněnského primátora Oliver Pospíšil a zástupce lipské radnice Andreas Müller. Čeští a němečtí senioři měli dále v programu zahrnuto: přednášky z dějin umění (Styl Bauhaus v Lipsku, Zakladatelé stylu Bauhaus, od Bauhausu po současnou architekturu); odborné exkurze (Výmar - muzeum Bauhaus, hlavní budova Univerzity Bauhaus, vzorové domy, Muzeum knihy a písemnictví - tiskoviny dvacátých let, Freyburg a údolí řeky Geisel, Dessau-Spolkový úřad životního prostředí, architektonické zvláštnosti, energetické koncepty, stavby Bauhausu v Desavě, muzeum užitého umění Grassi). Za důležité považujeme zmínit i účast na koncertě Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v aule Univerzity Lipsko a na slavnostním zahájení akademického roku v Gewandhausu, kde pěvecký sbor MU vystoupil společně se sborem Univerzity Lipsko.

Zpět na seznam

U3V_Lipsko_10-2013_00001
U3V_Lipsko_10-2013_00002
U3V_Lipsko_10-2013_00004
U3V_Lipsko_10-2013_00006
U3V_Lipsko_10-2013_00007
U3V_Lipsko_10-2013_00008
U3V_Lipsko_10-2013_00013
U3V_Lipsko_10-2013_00018
U3V_Lipsko_10-2013_00020
U3V_Lipsko_10-2013_00033
U3V_Lipsko_10-2013_00036
U3V_Lipsko_10-2013_00042
U3V_Lipsko_10-2013_00043
U3V_Lipsko_10-2013_00045
U3V_Lipsko_10-2013_00046
U3V_Lipsko_10-2013_00053
U3V_Lipsko_10-2013_00054
U3V_Lipsko_10-2013_00057
U3V_Lipsko_10-2013_00058
U3V_Lipsko_10-2013_00059
U3V_Lipsko_10-2013_00060
U3V_Lipsko_10-2013_00061
U3V_Lipsko_10-2013_00062
U3V_Lipsko_10-2013_00063
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku