Foto

2013/2014 04 Mimořádná přednáška o sýrech

Dne 22. 10. 2013 se ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně konala mimořádná přednáška doc. Ing. Františka Buňky, Ph.D., a MVDr. Michaely Černíkové, Ph.D. V úvodu přednášky byly rozděleny mléčné výrobky do jednotlivých skupin a podskupin a následně byla charakterizována úloha mléka a mléčných výrobků ve výživě člověka se zaměřením na seniory. Prezentována byla zdravotní rizika plynoucí z nesprávné manipulace anebo skladování mléčných výrobků při výrobě, během distribuce a v domácnostech spotřebitelů. Dále byly vysvětleny principy technologických operací při výrobě přírodních sýrů. Prezentace byla zakončena degustací vybraných vzorků přírodních sýrů typických pro Českou republiku.

Zpět na seznam

01700155.001
01700155.002
01700155.003
01700155.004
01700155.005
01700155.006
01700155.007
01700155.008
01700155.009
01700155.010
01700155.011
01700155.012
01700155.013
01700155.014
01700155.015
01700155.016
01700155.017
01700155.018
01700155.019
01700155.020
01700155.021
01700155.022
01700155.023
01700155.024
Předchozí
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku