Foto

2012/2013 10 Promoce

Všeobecně zaměřený kurz Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2012/2013 absolvovalo 159 posluchačů. Jako každoročně proběhla slavnostní promoce za účasti zástupce vedení MU prorektora pro záležitosti studentů doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D. a akademických funkcionářů z jednotlivých fakult. Slavnostní ukončení studia a předání osvědčení se odehrálo 5. června 2013 v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Většina absolventů se rozhodla ve studiu pokračovat v kurzech pro absolventy U3V.

Zpět na seznam

U3V_promoce_Brno_2013-06-05_008
01 U3V_promoce_Brno
02 U3V_promoce_Brno
03U3V_promoce_Brno_2013-06-05_003
05 U3V_promoce_Brno
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0000012
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0011
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0013
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0015
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0016
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0017
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0018
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0019
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0020
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0021
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0022
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0023
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0024
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0025
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0026
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0027
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0028
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0029
U3V_promoce_Brno_2013-06-05_0030
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku