Foto

2012/2013 06 Konference Člověk, víno, společnost

Ve středu 21. listopadu 2012 proběhla na Masarykově univerzitě za podpory Vinařského fondu ČR, Fakulty sociálních studií a Rektorátu MU konference Člověk, víno, společnost. Konference se uskutečnila na Fakultě sociálních studií MU pod záštitou děkana fakulty doc. PhDr. Břetislava Dančáka, Ph.D. a prorektora univerzity prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc.

Zpět na seznam

01700144.001
01700144.003
01700144.005
01700144.006
01700144.007
01700144.008
01700144.008
01700144.009
20121121_001
20121121_003
20121121_010
20121121_011
20121121_011
20121121_011
20121121_013
20121121_014
20121121_015
20121121_016
20121121_020
20121121_022
20121121_023
20121121_025
20121121_026
20121121_027
Předchozí
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku