Foto

2010/2011 04 Kurz sebeobrany pro seniory

V období 9. - 21. 12. se posluchači Univerzity třetího věku zúčastnili Kurzu sebbeobrany pro seniory. Tento kurz byl zaměřen zejména na sebeobranné prvky v psychicky i fyzicky zátěžových situacích. Kurz probíhal v rozsahu tří tematicky zaměřených lekcí: 1.Teorie a pojmy k sebeobraně - právní aspekty, význam sebeobrany, příčiny vzniku sebeobranných situací. Taktika, předvídání sebeobranných situací. 2.Duševní sebeobrana - taktika vyjednávání, asertivní chování a využití psychických způsobů sebeobrany v praxi.3.Fyzická sebeobrana - sebeobranné situace, nácvik sebeobranných prvků, praktické situace a ukázky. Kurz byl doplněn také praktickými ukázkami důležitých sebeobranných technik.

Zpět na seznam

MUc 14 001
MUc 14 002
MUc 14 003
MUc 14 005
MUc 14 007
MUc 14 009
MUc 14 016
MUc 14 018
MUc 14 021
MUc 14 022
MUc 14 024
MUc 14 026
MUc 14 027
MUc 14 028
MUc 14 030
MUc 14 031
MUc 14 032
MUc 14 034
MUc 14 037
MUc 14 040
MUc 14 043
MUc 14 044
MUc 14 045
MUc 14 046
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku