Photos

2019/2020 02 Zahájení akademického roku v Telči

V pátek 4. října 2019 byl zahájen další jednoletý kurz Univerzity třetího věku MU v Telči nazvaný Středověké etudy II, který je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči. Kurz, do kterého se přihlásilo přes osmdesát seniorů, nepřímo navazuje na Středověké etudy, ale je určený i pro nové zájemce. Posluchači budou postupně seznámeni s vývojem osídlení Horního Podyjí ve středověku, zdejšími drobnými šlechtickými rody, ale i poznají i královské či církevní prostředí. Frekventanti nahlédnou do problematiky vybraných starých řemesel, uvidí módu „podzimu středověku“, poznají blíže typologii hradů a také zjistí, jakými metodami bývaly dobývány. Součástí vybraných přednášek budou ukázky replik hmotné kultury a exkurze na významné středověké lokality v Kraji Vysočina či v nejbližším okolí. Zahájení se účastnil ředitel Univerzitního centra Telč Mgr. Jaroslav Makovec a vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Barbora Hašková. První přednášky na téma Vývoj osídlení Horního Podyjí ve středověku se ujal Mgr. Pavel Macků, ředitel NPÚ Telč.

Zpět na seznam

U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_001
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_002
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_004
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_005
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_008
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_009
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_010
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_011
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_015
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_016
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_017
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_021
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_022
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_023
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_024
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_025
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_026
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_030
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_032
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_033
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_034
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_037
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_039
U3V_Telc_UCT-MU_zahajeni_2019-10-04_041
Předchozí
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V on Facebook