Photos

2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách

Dne 29. května 2019 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách, kteří kurz navštěvovali v letech 2016 - 2019. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc.,a proděkana Filozofické fakulty MU doc. Mgr. Ondřeje Jakubce, Ph.D., byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, která obdrželi z rukou proděkanky Filozofické fakulty doc. Mgr. Jany Horákové, Ph.D. Obřadu se účastnil také garant kurzu prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Tříletý cyklus tohoto kurzu absolvovalo 184 posluchačů.

Zpět na seznam

2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
2018/2019 10 Promoce kurzu Umění, objenavatelé a umělecký styl v dějinách
Předchozí
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V on Facebook