Photos

2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči

V pátek 24. května 2019 proběhlo v Historickém sále Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči slavnostní zakončení jednoletého vzdělávacího kurzu „Etudy ze středověkého a raně novověkého života“, pořádaného pro více než 80 posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči. Cílem kurzu bylo seznámit posluchače se světem vrcholného středověku až k prahu raného novověku (13. – počátek 16. stol.) v celé jeho šíři. Vedle života šlechty byla představena i majoritní společnost (venkovské obyvatelstvo, měšťané, církev), jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistá doba válek. Důraz byl kladen i na vyvrácení, bohužel dosud často opakovaných, nesmyslných tvrzení o středověku. Slavnostního zakončení se zúčastnila také prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová a Pavel Macků, ředitel telčské pobočky Národního památkového úřadu, který byl hlavním partnerem a odborným garantem vzdělávacího kurzu. Všem absolventům gratulujeme!

Zpět na seznam

2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
2018/2019 09 Slavnostní promoce v Telči
Předchozí
Další
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V on Facebook